Menu Zamknij

Władze

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Na Walnym Zgromadzeniu Członków dnia 25 listopada 2015 w Warszawie, wybrany został Zarząd Polsko-Chińskiego Stowarzyszenia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i Akupunktury.

ZARZĄD

Majewski Wojciech

Zhang Fengjun

Kaznowska Ewa Beata

Mrózek Robert Maciej

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Agnieszka Maria Sieczkowska (przewodnicząca)

Albert Adam Borowiecki (zastępca przewodniczącego)

Tomasz Lubas (sekretarz)